Telefonische bereikbaarheid :  014/655 411

 U wordt geholpen door een telesecretariaat of de praktijkverpleegkundige.  Zij schakelen enkel door naar de arts in dringende gevallen.

De verpleegkundige voert ook consultaties uit , het kan dus zijn dat u even moet wachten vooraleer u telefonisch geholpen wordt.


Beluurtje arts: elke werkdag 12-13u, 18-19u, niet op donderdagavondIndien de praktijk gesloten is en u heeft dringend een dokter nodig:

* Weekend / Feestdagen :  014/ 410 410 

* Gewone Weekdagen tss 20-8u: 014/ 410 410 

* Tijdens vakantie van uw dokter: wordt u meegedeeld ( via antwoordapparaat) bij welke huisarts(en) u terecht kan.


Indien de praktijk gesloten is en de verpleegkundige is aanwezig: 

U kan enkel voor bloedafnames terecht, met een geldig laboformulier

Medicatie voorschriften en attesten


Indien de vorige consultatie :

> 3 maanden geleden was : Voorschriften opvragen via consult arts!

< 3maanden geleden was : U kan telefonisch voorschriften opvragen , tijdens beluurtje, deze liggen min. 24u later klaar in bakje gang.

Labo stalen en formulieren/ bakjes gang


Staal binnenbrengen ( urine , sputum ,stoelgang,...)?: in bakje "Voor Verpleging"  

Moet de dokter een niet dringend formulier invullen( bv. aanvraag rollator)?  

Dit mag u in een gesloten envelop in het bakje "Voor dokter" deponeren. Vergeet uw gegevens niet. U kunt dit formulier , ingevuld, na een 3- tal dagen terugvinden, in het bakje 'Voor PatiĆ«nt' .